A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

dripping

În dicţionar au fost găsite 1 definiţie/definiţii pentru dripping.

dripping
(in engl - stropire), procedeu tehnic de a picta fara pensula, prin picurarea culorilor.

Alte definiţii pentru dripping:

Nu au fost găsite.

Lucări din galeria de arta ArtSpace