A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

subiect

În dicţionar au fost găsite 1 definiţie/definiţii pentru subiect.

subiect
(lat. subiectus - ceea ce este supus, subordonat), motivul sau pretextul operei de arta plastica autentica; v. anecdotic, motiv.

Alte definiţii pentru subiect:

Nu au fost găsite.

Lucări din galeria de arta ArtSpace