A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

teorie

În dicţionar au fost găsite 1 definiţie/definiţii pentru teorie.

teorie
(gr. theoria - punct de vedere), in sens plastic - acel sumum de cunostinte gramaticale si tehnologice care fac posibila trecerea de la impulsul creativ la actul de creatie propriu zis, fara a anula sau diminua, prin aceasta, spontaneitatea, sinceritatea, autenticitatea creatiei; teorie este complementara talentului, fara de care nu e posibila Arta; v. alfabetizare vizualo-tactila, artist plastic, talent.

Alte definiţii pentru teorie:

Nu au fost găsite.

Lucări din galeria de arta ArtSpace